1. Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Bulan Disember 2018

Penulis : Unit Komunikasi Korporat
Tarikh : 14/01/2019 16:14:23

2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENILAIAN SESI OKTOBER 2018
Keputusan Peperiksaan Boleh Disemak mulai 11/01/2019 (Jumaat) Jam 8.00 pagi
Penulis : Unit Modal Insan dan Kompetensi
Tarikh : 11/01/2019 07:49:21

3. Harga Kediaman Sukuan Terkini Q3 2018

Penulis : Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)
Tarikh : 26/12/2018 08:36:28

4. Jadual Peperiksaan Perkhidmatan Penilaian 2019

Penulis : Cawangan Modal Insan dan Kompetensi Ibu Pejabat
Tarikh : 21/12/2018 16:28:05

5. Jadual Bangunan Perdagangan : Penghunian dan Kedapatan Ruang Boleh Disewa Q3 2018

Penulis : Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)
Tarikh : 19/12/2018 14:18:30

6. Jadual Status Pasaran Harta Tanah Q3 2018

Penulis : Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)
Tarikh : 19/12/2018 14:17:14

7. Jadual Stok Harta Tanah Q3 2018

Penulis : Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC)
Tarikh : 19/12/2018 16:16:38