Photo Gallery

Home Photo Gallery
Majlis Persetujuan Kerjasama antara Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Pada 24 Ogos 2020
Pada 24 Ogos 2020, Majlis Menandatangani Persetujuan Kerjasama di antara Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) bagi perkongsian maklumat geospatial telah diadakan di Dewan Jubli, INSPEN. Upacara ini disempurnakan oleh YBrs. Sr Haji A’zmi bin Abdul Latif, Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) serta YBhg. Dato’ Sr Dr. Azahari bin Mohamed, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Kolabrasi ini akan memberi impak besar kepada kedua-dua pihak di samping dapat menambah baik sistem penyampaian maklumat kepada stakeholders dan pelanggan masing-masing.
Search
Majlis Persetujuan Kerjasama antara Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Pada 24 Ogos 2020
Pada 24 Ogos 2020, Majlis Menandatangani Persetujuan Kerjasama di antara Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) bagi perkongsian maklumat geospatial telah diadakan di Dewan Jubli, INSPEN. Upacara ini disempurnakan oleh YBrs. Sr Haji A’zmi bin Abdul Latif, Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) serta YBhg. Dato’ Sr Dr. Azahari bin Mohamed, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Kolabrasi ini akan memberi impak besar kepada kedua-dua pihak di samping dapat menambah baik sistem penyampaian maklumat kepada stakeholders dan pelanggan masing-masing.
Search
Ubah Saiz Font
Contrast