JPPH Logo

 

Pada awal tahun 2000, JPPH telah menggunakan logo baru seiring dengan pembangunan JPPH. Logo ini melambangkan sebuah organisasi yang hebat dan dinamik, dengan meletakkan jabatan setaraf dengan organisasi terulung yang menyediakan perkhidmatan penilaian bertaraf dunia. Logo ini mencerminkan pembangunan yang berterusan tetapi tetap mantap dalam dunia yang semakin mencabar dan berubah-ubah. Ia juga jelas menunjukkan perkembangan rangkaian dan hubungan yang wujud antara JPPH dengan dunia luar, sering berubah tetapi sentiasa stabil.

Pada 1 Jun 2018, JPPH telah melancarkan logo baharu sekali lagi dengan memperkemaskan dan memantapkan logo lama seiring dengan perubahan dan kehendak semasa pelanggan.

Logo baharu ini adalah menggantikan yang lama dengan masih mengekalkan ciri dan penggunaan warna yang sama. Penambahan dibuat dengan menjadikan glob bulat dunia sebagai lingkaran kepada logo asal. Penambahan lain ialah penggunaan anak panah bahagian atas dan bawah.

Bentuk glob bulat dunia melambangkan JPPH sentiasa relevan dan telah mencapai perkhidmatannya ke peringkat antarabangsa. Sementara anak panah atas dan bawah bermaksud usaha JPPH adalah secara berterusan dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua peringkat secara kolektif.

Logo baharu ini melambangkan JPPH sentiasa relevan sebagai peneraju penilaian, perkhidmatan, latihan dan informasi industri harta tanah yang bertaraf dunia. Logo ini juga melambangkan sebuah organisasi yang hebat dan dinamik, dengan meletakkan dirinya setaraf dengan organisasi terulung yang menyediakan perkhidmatan penilaian bertaraf dunia.

Logo ini mencerminkan pembangunan yang berterusan tetapi tetap mantap dalam dunia yang semakin mencabar dan berubah-ubah. Ia juga jelas menunjukkan perkembangan rangkaian dan hubungan yang wujud antara JPPH dengan dunia luar, sering berubah tetapi sentiasa stabil.

Titik yang utama melambangkan JPPH sebagai organisasi penilaian dan perundingan harta yang berbentuk global dan bertaraf antarabangsa. Titik-titik yang tersebar membawa maksud penyampaian maklumat dan nasihat harta tanah dengan cekap dan berkesan. Warna biru memberi maksud bahawa Jabatan ini merupakan sebuah organisasi yang boleh dipercayai, menepati masa dan profesional. Warna merah melambangkan kematangan dan kecemerlangan Jabatan ini sebagai sebuah organisasi yang memberi perkhidmatan penilaian, perundingan dan penyebaran maklumat mengenai harta tanah.

Ubah Saiz Font
Contrast