Visi, Misi & Objektif

Utama Profil Jabatan Visi, Misi & Objektif

Visi

Peneraju Penilaian, Perkhidmatan Harta, Latihan dan Informasi Harta Tanah Bertaraf Dunia Secara Berterusan.

Penyataan Misi

Menyediakan Perkhidmatan Penilaian, Perundingan, Pengurusan Harta, Latihan, Penyelidikan dan Informasi Harta Tanah Yang Profesional Serta Relevan.

Objektif

Bagi mencapai visi dan misi Jabatan, JPPH telah mengenalpasti objektif-objektif berikut:
1) Memberi perkhidmatan penilaian, informasi dan penyelidikan yang berkualiti secara berterusan
2) Memperluaskan perkhidmatan penilaian dan perkhidmatan harta di agensi-agensi kerajaan
3) Menjadikan JPPH bertanggungjawab ke atas pengurusan aset kerajaan
4) Mewujudkan Pusat Kajian Lanjutan Harta Tanah yang diiktiraf
Ubah Saiz Font
Contrast