Piagam Pelanggan

Utama Profil Jabatan Piagam Pelanggan

(Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012)

Melaporkan kes-kes penilaian seperti berikut :

Maksud Penilaian

Tempoh Siap Kes Daripada Tarikh Penerimaan (Hari Bekerja)

a) Duti Setem

 

 

1. Harta Tanah Standard (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2018). Kes  standard untuk maksud Duti Setem meliputi jenis-jenis harta tanah seperti berikut :

 1. Rumah teres kediaman kecuali:
  • Unit hujung
  • Unit dengan binaan sambungan
  • Unit belum siap
 2. Unit kediaman strata iaitu rumah pangsa, pangsapuri dan kondominium
 3. Harta tanah perdagangan meliputi harta berikut:
  • rumah kedai/kedai pejabat
  • serviced apartmen
  • kedai tanpa inap (locked-up shop)
  • Shop Office Home Office (SOHO)/Shop Office Flexible Office (SOFO)/Shop Office Virtual Office (SOVO)
 4. Harta tanah industri meliputi harta berikut:
  • teres
  • sesebuah
  • berkembar
  • bertingkat

Catatan

 • Harta tanah tersebut hendaklah terletak dalam skim perumahan, kawasan perdagangan atau industri yang mempunyai luas tanah dan bangunan yang standard sepertimana mengikut pelan asal pemaju. Struktur bangunan juga adalah struktur kekal dan tiada sebarang penambahan atau perubahan pada bangunan asal.
 • Permohonan nilaian mesti dibuat melalui Stamp Assessment and Payment System (STAMPS).
 • Borang PDS 15 mesti dilengkapi sepenuhnya (penentuan samada harta tanah adalah harta tanah standard atau bukan harta tanah standard ialah melalui maklumat yang yang terdapat dalam Borang PDS 15)

1

  2. Bukan Harta Tanah Standard 5
b) Pinjaman Perumahan Kerajaan 8
c) Cukai Keuntungan Harta Tanah 8
d) Sewaan   10
e) Pengubahan Kategori/Syarat Kegunaan Tanah 10
f) Pemberimilikan Tanah 10
g) Harta Pusaka Kecil (berkuatkuasa mulai Februari 2018)  8
h) Penswastaan & Pengkorporatan 20
i) Pengambilan Tanah 30
j) Pembelian & Penjualan   20

Pembayaran Bil Semua bil dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna atau selaras dengan syarat-syarat perjanjian atau kontrak mengikut mana yang berkenaan.
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2023 2024
 

SISTEM PEMULIHAN PERKHIDMATAN

Jika Piagam Pelanggan JPPH tidak ditepati maka cara pemulihannya adalah seperti berikut :-

a) Pemulihan Secara Reaktif
  Pengarah Penilaian Negeri dan Penilai Daerah dipertanggungjawabkan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil untuk menyiapkan kes-kes tersebut dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh penerimaan aduan oleh pejabat.
b) Pemulihan Secara Proaktif
 
 • Pelanggan akan dimaklumkan terlebih dahulu sekiranya terdapat masalah di dalam memproses sebarang penilaian iaitu ketiadaan atau ketidakcukupan data penting.
 • Pelanggan juga akan diberitahu tarikh penilaian itu disiapkan.
Ubah Saiz Font
Contrast