Nilai & Prinsip Panduan

Utama Profil Jabatan Nilai & Prinsip Panduan
  • Kami percaya kepada persekitaran yang menggalakkan kemajuan yang berterusan di kalangan pegawai dan staf kami berdasarkan sikap saling percaya mempercayai serta hormat menghormati.
  • Kami percaya kepada pemupukan inisiatif, inovasi dan penetapan objektif dengan mengamalkan sikap bertanggungjawab, berwibawa dan kebertanggungkiraan pada semua peringkat.
  • Kami percaya kepada kerja berpasukan dan perhubungan terbuka bagi mencapai objektif organisasi kami.
  • Kami akan menepati piagam pelanggan pada setiap masa.
  • Kami akan berusaha ke arah kecemerlangan dengan melakukan sesuatu dengan betul pada kali pertama.
  • Kami mempunyai komitmen untuk memperolehi kelebihan bersaing dengan sentiasa meningkatkan ‘Q’ kami.
Ubah Saiz Font
Contrast