Peranan JPPH

Utama Profil Jabatan Peranan JPPH

JPPH memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara dengan memberikan perkhidmatan yang boleh dipercayai, menepati masa dan profesional yang meliputi perkara-perkara berikut:-

  • Sebagai penasihat kepada Kerajaan dan agensinya dalam segala aspek berkaitan dengan penilaian, perundingan dan perkhidmatan harta.
  • Sebagai pakar runding kepada Kerajaan dan agensinya untuk memberi perkhidmatan perundingan dalam aspek kajian kemungkinan, pengurusan harta dan perejenan harta.
  • Untuk membantu Kementerian Kewangan dalam melaksanakan polisi berkaitan harta tanah.
  • Untuk mengumpul, menerbit dan menyebarkan informasi harta tanah.
  • Untuk memberikan latihan dalam bidang berkaitan dengan penilaian harta tanah dan perkhidmatan harta.
  • Untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang berkaitan harta tanah.
Ubah Saiz Font
Contrast