Statistik Perkhidmatan mySMS JPPH

Utama Statistik Perkhidmatan mySMS JPPH
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 14 21 15 8 7 12 11 17 17 9 10 0 141
b) Duti Setem 6 3 2 8 0 0 0 2 6 1 1 0 29
Jumlah 20 24 17 16 7 12 11 19 23 10 11 0 170
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 4 0 6 4 4 1 2 1 1 2 2 0 27
b) Direktori 2 1 0 6 0 1 2 1 3 0 0 0 15
c) Peta Lokasi 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 8
Jumlah 7 2 9 12 4 2 5 2 4 2 3 0 52
3. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 14 28 15 1 2 1 3 2 1 0 2 0 69
b) Duti Setem 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Jumlah 17 30 16 1 2 1 3 2 1 0 2 0 75
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 1 1 8 16 16 21 66
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 3 13
Jumlah 0 0 0 0 0 0 1 1 10 22 20 24 79
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 4 3 14
b) Direktori 0 2 0 1 1 2 2 0 2 3 1 0 14
c) Peta Lokasi 1 0 0 2 0 0 3 4 0 1 2 2 15
Jumlah 2 3 0 3 1 2 6 4 2 8 7 5 43
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 590 529 698 630 540 472 636 588 565 734 623 694 7,299
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 6 1 7 4 10 7 4 4 4 8 9 15 79
b) Duti Setem 3 0 3 4 8 2 1 4 6 0 0 0 31
Jumlah 9 1 10 8 18 9 5 8 10 8 9 15 110
Ubah Saiz Font
Contrast