Statistik Perkhidmatan mySMS JPPH

Utama Statistik Perkhidmatan mySMS JPPH
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2022
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Direktori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Peta Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2021
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 3 24 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 54
b) Duti Setem 7 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Jumlah 10 25 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 72
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
b) Direktori 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
c) Peta Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3 3 2 1 0 0 0           9
3. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 12 7 11 0 3 5 28 12 7 11 7 22 125
b) Duti Setem 3 3 1 0 0 1 5 3 0 1 1 1 19
Jumlah 15 10 12 0 3 6 33 15 7 12 8 23 144
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
b) Direktori 0 1 0 0 0 0 2 3 0 1 1 3 11
c) Peta Lokasi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Jumlah 1 2 0 0 0 0 2 3 1 2 1 4 16
3. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 6 2 7 5 7 4 3 1 4 1 0 1 40
b) Duti Setem 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Jumlah 6 2 8 5 7 5 3 0 4 0 0 1 42
Ubah Saiz Font
Contrast