Data Terbuka Kerajaan

Utama Data Terbuka Kerajaan

DEFINISI DATA TERBUKA

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH) dengan kerjasama agensi-agensi di bawah Kementerian Kewangan telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat.

Sila klik Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan untuk maklumat berkenaan dengan Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan.

Klik Di Sini untuk paparan set data terbuka.

 

Ubah Saiz Font
Contrast