Maklumat Korporat

Utama Maklumat Korporat

JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia, bermula sebagai Bahagian Penilaian di Perbendaharaan Malaysia pada 1  Jun 1957 bertujuan untuk memberikan penilaian dan perkhidmatan harta kepada pihak Kerajaan dan agensi-agensinya.  Sejak itu fungsi dan aktiviti   Jabatan diperkembangkan untuk memenuhi keperluan kepakaran yang berkaitan dengan industri harta tanah.

JPPH diketuai oleh Ketua Pengarah Penilaian di mana fungsi dan tugasnya termaktub di dalam Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981 (Akta 242).  JPPH beroperasi dari pejabat-pejabat JPPH meliputi Semenanjung Malaysia, Sabah  dan Sarawak  yang  diketuai  oleh  14 Pengarah  Penilaian  Negeri  dan 38 Penilai Daerah.  Ibu Pejabat JPPH bertanggungjawab bagi memutuskan dasar strategi dan prosedur bagi setiap program dan aktiviti Jabatan.

JPPH juga mempunyai  sebuah pusat latihan dan penyelidikan yang dikenali sebagai Institut Penilaian Negara (INSPEN)  di  Bangi, Selangor.  Ianya menyelaras polisi dan fungsi berkaitan dengan latihan pegawai dan staf jabatan. Ianya juga menjalankan penyelidikan dan pembangunan di  dalam  bidang harta tanah.

JPPH telah menubuhkan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC) atas pengesyoran Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada 9 September 1999.  NAPIC bertanggungjawab untuk mengumpul dan menyebarkan maklumat yang berkaitan dengan industri harta tanah.

Ubah Saiz Font
Contrast