Aktiviti Informasi Harta Tanah

Utama Perkhidmatan JPPH Aktiviti Informasi Harta Tanah

NAPIC merupakan akronim kepada National Property Information Centre atau Pusat Maklumat Harta Tanah Negara. NAPIC ditubuhkan pada 9 September 1999 atas gesaan Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) yang berkehendakkan sebuah pusat maklumat harta tanah ditubuhkan bagi tujuan memantau pertumbuhan industri harta tanah di seluruh negara.

Objektif penubuhan NAPIC ialah untuk menyediakan maklumat tepat, komprehensif dan menepati masa serta memberi gambaran yang betul mengenai permintaan dan penawaran pasaran harta tanah kepada agensi kerajaan, pemaju harta tanah dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan industri harta tanah.

Laman Web Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC) : https://napic2.jpph.gov.my/

Ubah Saiz Font
Contrast