Arkib Statistik Perkhidmatan mySMS JPPH Malaysia

Utama Perkhidmatan Online Arkib Statistik Perkhidmatan mySMS JPPH
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 14 21 15 8 7 12 11 17 17 9 10 19 160
b) Duti Setem 6 3 2 8 0 0 0 2 6 1 1 8 37
Jumlah 20 24 17 16 7 12 11 19 23 10 11 27 197
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 4 0 6 4 4 1 2 1 1 2 2 1 28
b) Direktori 2 1 0 6 0 1 2 1 3 0 0 1 16
c) Peta Lokasi 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 9
Jumlah 7 2 9 12 4 2 5 2 4 2 3 2 54
3. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 14 28 15 1 2 1 3 2 1 0 2 10 79
b) Duti Setem 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Jumlah 17 30 16 1 2 1 3 2 1 0 2 11 86
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 1 1 8 16 16 21 66
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 3 13
Jumlah 0 0 0 0 0 0 1 1 10 22 20 24 79
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 4 3 14
b) Direktori 0 2 0 1 1 2 2 0 2 3 1 0 14
c) Peta Lokasi 1 0 0 2 0 0 3 4 0 1 2 2 15
Jumlah 2 3 0 3 1 2 6 4 2 8 7 5 43
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 590 529 698 630 540 472 636 588 565 734 623 694 7,299
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 6 1 7 4 10 7 4 4 4 8 9 15 79
b) Duti Setem 3 0 3 4 8 2 1 4 6 0 0 0 31
Jumlah 9 1 10 8 18 9 5 8 10 8 9 15 110
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2017
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
b) Duti Setem 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jumlah 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
b) Direktori 2 4 7 8 2 3 1 0 1 0 2 1 31
c) Peta Lokasi 1 2 0 0 3 3 0 3 2 1 2 2 19
Jumlah 3 6 7 8 5 7 1 6 3 1 4 3 54
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 515 524 613 507 529 475 435 598 452 146 951 504 6,249
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 20 25 14 35 7 4 43 12 11 6 2 7 186
b) Duti Setem 4 8 6 13 3 3 2 2 1 2 0 1 45
Jumlah 24 33 20 48 10 7 45 14 12 8 2 8 231
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2016
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 9 1 0 0 0 0 0 6 1 0 1 1 19
b) Duti Setem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah 10 1 0 0 0 0 0 6 1 0 1 1 20
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
b) Direktori 2 1 1 1 0 0 3 5 2 2 2 0 19
c) Peta Lokasi 2 1 3 1 1 1 0 6 0 0 0 0 15
Jumlah 6 2 4 3 1 1 3 11 2 2 2 0 37
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 572 406 476 521 440 421 324 485 443 503 515 474 5,580
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 49 20 17 42 58 44 21 19 27 11 59 45 412
b) Duti Setem 11 3 1 8 10 13 12 13 8 0 8 6 93
Jumlah 60 23 18 50 68 57 33 32 35 11 67 51 505
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2015
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 15 12 26 7 16 15 8 7 29 12 13 15 175
b) Duti Setem 5 1 2 1 0 2 4 2 3 1 2 2 25
Jumlah 20 13 28 8 16 17 12 9 32 13 15 17 200
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 2 4 7 1 6 3 3 1 2 10 7 1 47
b) Direktori 5 1 6 5 1 2 1 1 0 5 4 2 33
c) Peta Lokasi 5 4 0 2 2 4 3 3 1 2 4 0 30
Jumlah 12 9 13 8 9 9 7 5 3 17 15 3 110
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 713 538 608 649 566 600 529 258 0 1,322 565 693 7,041
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 3 120 85 131 112 13 6 7 128 30 34 56 725
b) Duti Setem 1 11 8 9 8 5 2 2 18 7 5 5 81
Jumlah 4 131 93 140 120 18 8 9 146 37 39 61 806
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2014
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 3 21 8 13 14 59
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 4 2 15
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 8 22 11 17 16 74
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 2 3 4 8 2 3 3 5 1 2 6 3 42
b) Direktori 2 0 1 9 2 3 5 6 3 1 7 4 43
c) Peta Lokasi 1 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 2 11
Jumlah 5 3 5 18 4 7 11 14 4 3 13 9 96
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 449 357 510 502 573 538 493 344 432 520 580 581 5,879
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 35 8 85
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 4 38
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 53 12 123
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2013
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 3 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 3 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 1 4 6 1 3 3 2 3 2 2 4 3 34
b) Direktori 1 4 2 1 5 6 1 3 1 9 0 2 35
c) Peta Lokasi 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 8
Jumlah 2 8 8 3 8 9 5 8 3 13 5 5 77
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 452 384 439 441 446 337 383 297 334 442 366 458 4,779
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2012
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 14 10 12 9 7 8 8 7 12 22 8 3 120
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah 14 10 12 9 7 9 8 7 12 22 8 3 121
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 18
b) Direktori 1 2 1 4 0 2 2 4 4 3 4 2 29
c) Peta Lokasi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jumlah 5 3 3 7 2 3 3 5 6 4 4 4 49
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 373 466 339 293 392 308 444 2,615
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2011
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 17 16 20 0 5 31 9 17 7 9 18 3 152
b) Duti Setem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Jumlah 17 16 21 0 5 31 9 17 7 10 18 3 154
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 2 3 11
b) Direktori 2 0 0 1 4 3 0 1 0 4 0 2 17
c) Peta Lokasi 0 0 0 0 1 3 0 1 1 2 0 0 8
Jumlah 2 0 0 2 5 8 0 3 3 6 2 5 36
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2010
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 10 4 10 4 13 31 20 52 9 27 6 16 202
b) Duti Setem 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 9
Jumlah 12 4 10 5 14 31 22 54 9 27 6 17 211
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
b) Direktori 0 6 3 1 0 3 1 1 1 1 1 1 19
c) Peta Lokasi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Jumlah 1 6 3 2 0 4 1 1 1 3 1 2 25
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Perkhidmatan mySMS Bilangan SMS
Tahun 2009
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Jumlah
1. Pertanyaan Status Kes Penilaian (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 14 4 2 3 1 12 36
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 4 11
Jumlah 0 0 0 0 0 0 17 6 4 3 1 16 47
2. Perkhidmatan Lain (Atas Permintaan Pelanggan)
a) Brosur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Direktori 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 0 2 11
c) Peta Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 1 2 12
3. Auto Broadcast Pinjaman Perumahan (Oleh JPPH Kepada Pelanggan)
  Auto Broadcast Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pertanyaan Status Kes Penilaian Melalui myUSSD
a) Pinjaman Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Duti Setem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ubah Saiz Font
Contrast