Portal Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami

Utama PERUTUSAN TAHUN BARU 2020

PERUTUSAN TAHUN BARU 2020

Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta

 

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah syukur kepada Ilahi di atas segala nikmat dan kurniaan kepada kita yang berpanjangan sehingga membolehkan kita masih berpeluang untuk berada dalam tahun baru 2020 ini. Setelah sekian lama kita memperkatakan wawasan 2020 yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia YAB Tun Dr. Mahathir bin Mohamad berpuluh tahun dahulu, kini tahun 2020 telah menjelang tiba. Justeru saya dan pihak Pengurusan Tertinggi dengan ikhlas mengucapkan Selamat Menyambut Tahun Baru 2020 yang penuh bermakna ini, semoga kehadirannya memberikan kebaikan, maafaat yang besar dan menambahkan lagi kesempurnaan pencapaian yang terbaik berbanding tahun sebelumya. Kehadiran tahun baru ini memberikan kita untuk melahirkan iltizam, nekad, azam, membuat perancangan baru, bercita-cita tinggi, memasang niat yang baik serta sasaran baru untuk dicapai.

 

Marilah kita menjadi ahli atau warga JPPH Malaysia yang sentiasa berusaha meletakkan diri untuk mencipta dan membawa Jabatan ke arah pintu kejayaan yang dapat dituai hasilnya serta dirasai oleh semua orang sebagai warga JPPH Malaysia di masa ini atau dikemudian harinya nanti. Kesempatan yang ada ini juga, saya berbesar hati ingin merakamkan penghargaan jutaan terima kasih kepada semua warga JPPH Malaysia yang telah bersama menggerakkan dan menyumbang tenaga dalam memajukan Jabatan.

Saya ingin berkongsi ikrar daripada YBhg. Ketua Setiausaha Negara yang mahu melaksanakan reformasi ke arah mensejahterakan perkhidmatan awam dan rakyat dengan falsafah “Back to Basics  – Satu Anjakan Minda dan Tindakan”.

 

Beliau berharap penjawat awam hari ini akan berubah menjadi lebih dinamik, berintegriti dan perlulah seiring dengan tuntutan semasa. Para penjawat awam walau di mana jua berada, perlulah lebih proaktif dan sentiasa kreatif dalam melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menggadaikan nilai-nilai jati diri.

 

JPPH Malaysia akan mengkaji, menyemak dan menyusun semula Pelan Strategik Jabatan yang lama dan akan meneruskan penyediaan Pelan Strategik Baru JPPH Malaysia bagi tempoh tahun 2020 hingga 2025. Penambahbaikan ini akan dibuat mencakupi semua prospek dalam penilaian, pengurusan dan pentadbiran, pembangunan sumber manusia, komunikasi dan teknologi maklumat seiring dengan kehendak semasa Kerajaan.

Dalam mendepani Revolusi Industri 4.0, JPPH Malaysia membangunkan Sistem Maklumat Penilaian Baru atau dikenali sebagai New Valuation Information System (NVIS) yang merupakan pengurusan data berpusat merangkumi 4 model penilaian menggunakan Sistem Automasi Penilaian (AVS) Baru yang membolehkan penilaian dibuat dengan pantas dan tepat. Selain itu, pemetaan data gespatial yang tepat memboleh pemantauan prestasi pencapaian Jabatan diukur dengan lebih efiktif dan telus. NVIS ini akan go live pada April 2020 untuk 3 Cawangan perintis dan kemudiannya akan dilaksanakan secara berperingkat di Cawangan lain sehingga Oktober 2020. NVIS ini secara asasnya akan mampu membuat penilaian secara tepat, pantas yang sekaligus meningkatkan imej dan keunggulan Jabatan dalam aktiviti penilaian dan perkhidmatan harta.

 

Tuan/ puan sekelian, perkembangan internet, kepesatan laman web dan media sosial yang sering hadir serta melingkari bersama dengan pola kehidupan kita di zaman ini sudah menjadi satu lumrah atau kemestian untuk menggunakannya. Kewujudan portal rasmi JPPH Malaysia yang baru juga mempunyai matlamatnya tersendiri. Banyak aplikasi dan info dalam portal rasmi JPPH Malaysia yang berkaitan dengan harta tanah disediakan dan boleh dimanfaatkan oleh semua pengguna pelbagai peringkat umur.

 

Serentak dengan kehadiran tahun baru 2020 ini, Jabatan sekali lagi menunjang kepersada antarabangsa dengan penganjuran  International Real Estate Research Symposium (IRERS 2020), yang akan diadakan pada 23 hingga 25 Mac 2020 bertempat di Institut Penilaian Negara (INSPEN), bertemakan Humanizing Real Estate against Global Volatility”. IRERS menjadi medan temu untuk perbincangan dan pertukaran idea berkenaan industri harta tanah di antara ahli akademik, penyelidik, para profesional, serta pemain industri harta tanah tempatan dan antarabangsa.

 

Selain itu juga, ianya menjadi platform bagi para penyelidik membentangkan hasil kajian mereka serta berkongsi teknik dan tips dalam menjalankan sesuatu kajian kepada para peserta program. Pada dasarnya ia menjadikan bidang harta tanah lebih bersesuaian kepada orang ramai dengan cara mengembalikan harta dengan ciri atau sifat yang menarik kepada orang ramai secara fizikal, secara fungsional dan kewangan.

 

JPPH Malaysia telah membuat perubahan dalam Sasaran Kerja Tahunan semasa selaras dengan KPI baharu KPPPH di bawah KPI Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA) yang telah diluluskan pada 24 Mei 2019. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang efisien serta meningkatkan imej Jabatan di kalangan pelanggan dan stakeholder. Saya ingin menegaskan di sini bahawa, setiap pejabat JPPH perlu mematuhi SKT baru ini untuk menghasilkan prestasi cemerlang yang melebihi keperluan minima SKT tahun 2020.

 

JPPH Malaysia bertekad untuk membawa profesion penilaian, khidmat nasihat dan penyebaran maklumat harta tanah yang penuh berwibawa ke tahap yang lebih tinggi lagi agar ianya diiktiraf di serantau dunia sebagai the crème de la crème dalam industri harta tanah. Kualiti penilaian dan keputusan yang dibuat adalah tepat dan paling munasabah sentiasa dititikberatkan. Aktiviti penilaian kini memasuki era global dalam pelbagai bidang seperti harta intelek, penilaian sumber alam, maritim, penilaian perniagaan, pengurusan harta dan sebagainya lagi. JPPH Malaysia akan memperkasakan amalan penilaian untuk memajukan pelaburan dalam perdagangan harta tanah secara sistematik.

 

Keaktifan engagement dengan pihak luar, NGO, Kerajaan Negeri, Pentadbir Tanah, PBT dan pihak-pihak yang berkaitan perlu dipergiatkan dan harus dijadikan jadual yang perlu dilaksanakan di semua cawangan. Kerjasama strategik dua hala ini mampu memudahkan urusan tugas penilaian dalam berkongsi data yang sedia ada atau menambahkan data penting secara kolaborasi. Saya amat berharap pegawai JPPH Malaysia akan meningkatkan penglibatan dengan pihak NGO dari segi aktiviti sosial dan kehadiran seminar/kursus untuk mengurangkan isu-isu yang sering dibangkitkan di public forum dan meningkatkan kesefahaman serta hubungan baik antara pegawai penilaian JPPH Malaysia dan pihak swasta.

 

Keberadaan JPPH Malaysia dalam tahun ini dilihat penuh mencabar dan saya mengharapkan tugas aktiviti penilaian dilaksanakan secara berkualiti dan menepati standard amalan dalam profesion penilaian bertaraf antarabangsa.

 

Ini kerana konsep, tatacara kerja, kaedah dan amalan penilaian yang kita lakukan sejak sekian lama adalah mengikut standard antarabangsa. Kelebihan ini kita jangan sia-siakan dan pemantapan penilaian kita harus berada pada tahap yang tinggi dengan kebolehpercayaan, ketepatan, telus dan benar sentiasa di hadapan.

 

Pematuhan dan garis panduan dalam Standard of Procedure dijadikan asas yang boleh dikembangkan mengikut keperluan serta menepati visi dan misi Jabatan. Khidmat nasihat kita kepada Kerajaan dan agensi kerajaan lain perlu diperhebatkan dalam semua kerja penilaian yang meliputi pelbagai bentuk penilaian di era baru ini.

 

Pada tahun ini bermulalah Dasar Baru Kerajaan iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama bagi tempoh 2020 hingga 2030 iaitu 10 tahun akan datang dengan bermatlamatkan kemakmuran bersama untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat Malaysia.  Justeru disarankan semua warga JPPH Malaysia bersedia dan bersama mendokong dasar baru yang hendak dibawakan oleh Negara ini.

 

Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada semua warga JPPH Malaysia di atas segala daya usaha, komitmen dan dedikasi tuan/puan kepada Jabatan selamanya. Teruskan tekad dan iltizam yang berpanjangan untuk meletakkan pencapaian Jabatan yang gemilang dan terbilang dipersada negara sama ada di peringkat nasional mahupun antarabangsa.

 

Selamat Menyambut Tahun Baru 2020

 

“Perkhidmatan Bernilai Komitmen Kami”

 

YBrs. Sr Haji Mohd Khairudin bin Abd Halim

 

Ketua Pengarah Penilaian dan Perkhidmatan Harta 

 

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia

 

Kementerian Kewangan Malaysia

Ubah Saiz Font
Contrast