Piagam Pelanggan

(Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012) Melaporkan kes-kes penilaian seperti berikut : Maksud Penilaian Tempoh Siap Kes Daripada Tarikh Penerimaan (Hari Bekerja) a) Duti Setem     1. Harta Tanah Standard (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2018). Kes  standard untuk maksud Duti Setem meliputi jenis-je...
Baca Lagi
Ubah Saiz Font
Contrast