Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan JPPH

  Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2024 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2023 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2022 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2021 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2020 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2019 Laporan Pencapa...
Baca Lagi

Piagam Pelanggan

(Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012) Melaporkan kes-kes penilaian seperti berikut : Maksud Penilaian Tempoh Siap Kes Daripada Tarikh Penerimaan (Hari Bekerja) a) Duti Setem     1. Harta Tanah Standard (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2018). Kes  standard untuk maksud Duti Setem meliputi jenis-je...
Baca Lagi
Ubah Saiz Font
Contrast