Aktiviti Latihan, Penyelidikan dan Pendidikan

Utama Perkhidmatan JPPH Aktiviti Latihan, Penyelidikan Dan Pendidikan

Pengenalan

Institut Penilaian Negara ataupun INSPEN merupakan Institut Latihan Awam bagi Jabatan Penilaian dan Perhidmatan Harta yang bernaung di bawah Kementerian Kewangan Malaysia.

 

Ditubuhkan pada tahun 1985 selaras dengan pertambahan penduduk dan ekonomi yang pesat, ia bertujuan melahirkan sumber manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam jabatan dan industri bagi memberi perkhidmatan yang menepati masa, berkesan dan professional.

 

INSPEN terletak di dalam kawasan yang dikhaskan untuk institusi-institusi latihan dan penyelidikan di Bangi berhampiran dengan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya, Cyberjaya, KLIA dan ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur.

 

Peranan INSPEN sentiasa berkembang seiring dengan keperluan semasa dan kini berfungsi bukan sahaja untuk menyediakan perkhidmatan latihan dan penyelidikan malah meliputi perkhidmatan perundingan dan pendidikan tinggi dalam bidang harta tanah dengan mengeksploitasikan sepenuhnya pengalaman dan kemahiran sumber tenaga dan prasarana yang dimilikinya.

 

Objektif

Ditubuh untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran modal insan jabatan dan industri harta tanah melalui latihan, penyelidikan dan pendidikan demi memberi perkhidmatan penilaian dan perkhidmatan harta yang menepati masa, berkesan dan boleh dipercayai.

 

Visi

Untuk menjadi pusat latihan, penyelidikan, dan pendidikan yang terunggul dalam bidang harta tanah.

 

Misi

Melengkapkan tenaga kerja bagi menghadapi cabaran baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan menyediakan perkhidmatan penyelidikan yang berwibawa, perkhidmatan perundingan, latihan dan pendidikan bagi memenuhi keperluan dan permintaan industri harta tanah.

 

Khidmat kami:

– Latihan Penilaian dan Perkhidmatan Harta

– Latihan Pengurusan dan Teknologi Maklumat

– Latihan Profesional dan Pembangunan Eksekutif

– Penyelidikan Harta Tanah

– Dana Penyelidikan Harta Tanah (NAPREC)

– Penerbitan Harta Tanah

– Perundingan dan Pembangunan Produk Harta Tanah

– Program Pendidikan Sijil Harta Tanah

– Program Penempatan Dalam dan Luar Negeri

– Program Ekspot Perkhidmatan Pakar

– Program Kerjasama Teknikal Malaysia

Ubah Saiz Font
Contrast