Izin-Lalu Elektrik

Seksyen II, Akta Bekalan Elektrik 1990, memberi kuasa kepada pemegang lesen untuk memasuki mana-mana tanah, selain daripada tanah Negeri bagi tujuan memasang apa-apa sistem bekalan elektrik termasuk untuk meletakkan, menempatkan atau membawa di atas atau di bawah mana-mana tanah, selain daripada tanah Negeri, apa-apa tiang atau kelengkapan lain yang berkaitan untuk maksud tersebut.

Apabila pemegang lesen menggunakan kuasanya di bawah seksyen Akta ini, ia tidak akan melibatkan pengambilan tanah tetapi izin-lalu elektrik hendaklah diwujudkan.

Pemegang lesen perlu membayar pampasan kepada tuan punya tanah dan semua orang yang berkepentingan ke atas tanah tersebut bagi mendapatkan hak izin-lalu.

Pentadbir Tanah Daerah adalah bertanggungjawab bagi menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar kepada tuan punya tanah dan orang-orang yang berkepentingan.

Peranan JPPH adalah memberi nasihat kepada Pentadbir Tanah mengenai jumlah pampasan yang disebabkan oleh gangguan tersebut dan kerosakan-kerosakan lain yang berkaitan.

Ubah Saiz Font
Contrast