Aktiviti Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Utama Perkhidmatan JPPH Aktiviti Penilaian dan Perkhidmatan Harta

JPPH memberi nasihat kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan mengenai perkara berkaitan dengan penilaian dan perkhidmatan harta. Penilaian harta yang dijalankan oleh JPPH meliputi Penilaian Tanah, Bangunan serta Loji dan Jentera bagi pelbagai maksud sebagaimana berikut :

JPPH juga memberi nasihat khusus berhubung dengan penilaian Loji, Jentera dan Peralatan kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan dan Badan Berkanun bagi pelbagai maksud dan ini antaranya meliputi industri seperti berikut :

  • Automotif
  • Infrastruktur Pengangkutan Udara dan Laut
  • Kuari
  • Minyak dan Gas
  • Penapisan Air
  • Penjanakuasaan Elektrik
  • Pemprosesan Hasil Pertanian
  • Rawatan dan Pembentungan
  • Telekomunikasi

Selain daripada itu, JPPH juga menyediakan perkhidmatan jualan data transaksi/sewa harta tanah kepada individu/ perbadananan/ firma sebagaimana diperuntukkan di dalam  Jadual 3, Kaedah 3 Akta Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta 1981 (Akta 242) tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah Penilaian Dan Perkhidmata Harta

Ubah Saiz Font
Contrast