Penilaian Loji, Jentera Dan Peralatan

PENILAIAN LOJI, JENTERA DAN PERALATAN

PERANAN JPPH

JPPH memberi nasihat mengenai penilaian loji, jentera dan peralatan bagi pelbagai maksud penilaian kepada Kerajaan  Persekutuan, Kerajaan  Negeri,  Kerajaan Tempatan dan Badan Berkanun.

Penilaian loji, jentera  dan peralatan  diperlukan  bagi pelbagai maksud seperti berikut :

 • Cukai Keuntungan Harta Tanah
 • Duti Harta Pusaka
 • Duti Setem
 • Insurans Kebakaran
 • Izin-Lalu Elektrik
 • Kadaran
 • Nilaian Am
 • Pembelian / Penjualan
 • Pemberimilikan Tanah
 • Pengambilan Tanah
 • Pengubahan Kategori Kegunaan Tanah
 • Penswastaan & Pengkorporatan
 • Pinjaman Perumahan Kerajaan
 • Sewaan/Pajakan

 PIAGAM PELANGGAN

Permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh 50 hari bekerja dari tarikh penerimaan kes.

Ubah Saiz Font
Contrast