Sumbangan Membantu Kadar

Semua tanah, bangunan dan hereditamen yang diduduki bagi maksud awam oleh atau bagi  pihak  Kerajaan Persekutuan, Negeri atau Pihak Berkuasa Awam adalah dikehendaki memberi sumbangan membantu kadar kepada PBT mengikut  Perkara 156 Perlembagaan Persekutuan.

 PERANAN JPPH

  • Mengesahkan Senarai Nilaian pegangan yang diduduki oleh atau bagi pihak Kerajaan Persekutuan.
  • Menjalankan kerja penilaian ke atas  harta  tanah berdasarkan Nilai Tahunan atau Nilai Tambah, jika Senarai Nilaian berkenaan tidak lengkap atau belum ada.
  • Menasihatkan PBN dan PBT dalam perkara berkaitan sumbangan membantu kadar apabila diminta.

Ubah Saiz Font
Contrast