Kadaran

Kadaran atau taksiran adalah cukai yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ke atas semua pegangan (harta tanah) yang terletak di dalam kawasan PBT bagi membolehkan  pihak tersebut menyediakan perkhidmatan kepada semua pemilik dan penduduk pegangan berkenaan. Kuasa untuk mengenakan kadar a...
Baca Lagi
Ubah Saiz Font
Contrast