Nilaian Sewaan / Pajakan

PENGENALAN

 • JPPH menjalankan penilaian sewaan/pajakan untuk Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun
 • Kes sewaan dan pajakan yang dikendalikan oleh JPPH termasuklah :
  • Penyewaan pejabat di premis milik persendirian oleh Jabatan Persekutuan. Ianya adalah mengikut peraturan dalam Surat Pekeliling Am Bilangan 3, Tahun 2011.
  • Penyewaan ruang komersial dan kemudahan fasiliti yang terdapat di dalam bangunan milik kerajaan.
  • Penyewaan atau pajakan tanah Persekutuan (yang diperolehi melalui proses Pengambilan Tanah dan tidak digunakan/ belum dibangunkan).
  • Penyewaan atau pajakan tanah kosong yang tidak digunakan milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Ianya diperuntukkan di bawah Seksyen 4, Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 dan Seksyen 223, Kanun Tanah Negara, 1965.
  • Penyewaan atau pajakan tanah, bangunan, peralatan dan lain-lain kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun.

PERANAN JPPH ADALAH :

 • Menjalankan penilaian sewaan ruang komersial dan fasiliti yang terdapat di dalam bangunan milik kerajaan.
 • Menjadi ahli mesyuarat tetap Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP), Jabatan Perdana Menteri untuk meluluskan permohonan penyewaan pejabat di premis milik persendirian yang akan disewakan dan diduduki oleh Kementerian atau Agensi Kerajaan.
 • Menjadi ahli mesyuarat bagi Jawatankuasa Ruang Komersial di agensi – agensi kerajaan.
 • Merundingkan nilai sewa, terma dan syarat penyewaan/pajakan dengan pemilik harta.

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN OLEH JPPH BAGI PERKHIDMATAN INI IALAH :-

 • Surat Permohonan daripada agensi kerajaan yang terlibat.
 • Salinan hakmilik dan butiran harta tanah yang akan terlibat dengan nilaian pajakan/sewaan.
 • Pelan-pelan dan spesifikasi bangunan yang terperinci.
 • Butiran lain yang berkaitan dengan pajakan/sewaan.
Ubah Saiz Font
Contrast