Pembelian / Penjualan

PENGENALAN

  • Semua Kementerian atau Jabatan Kerajaan yang ingin membeli atau menjual harta tanah, dikehendaki merujuk kepada JPPH untuk mendapat khidmat nasihat dan pendapat nilaian.
  • Fungsi JPPH adalah untuk menentukan nilai pasaran yang berpatutan dan munasabah bagi harta tanah yang hendak dibeli, dijual atau dilupuskan oleh Kementerian dan Agensi Kerajaan.

PERANAN JPPH

  • Menjalankan penilaian harta tanah yang telah dikenalpasti untuk maksud pembelian/ penjualan oleh Kementerian atau Agensi Kerajaaan.
  • Menjadi ahli mesyuarat tetap Jawatankuasa Rundingan Harga yang ditubuhkan di peringkat Kementerian atau Agensi Kerajaan bagi merundingkan harga, terma dan syarat pembelian.
  • Mengikut Tatacara Pengurusan Pembelian Harta Tanah adalah sebagaimana digariskan dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan No 11, Tahun 2007.
  • Mengikut Garis Panduan Perolehan Hartanah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri berkuatkuasa 1 Mac 2014.

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN OLEH JPPH BAGI PERKHIDMATAN INI IALAH :-

  1. Salinan hakmilik dan butiran harta tanah yang akan dibeli/dijual.
  2. Pelan-pelan dan spesifikasi bangunan yang terperinci.
  3. Butiran lain yang termasuk di dalam pembelian/penjualan.
  4. Surat tawaran daripada pembeli/penjual.
Ubah Saiz Font
Contrast