Sewaan/Pajakan

Peranan JPPH adalah :

  • Menjalankan penilaian sewaan/pajakan untuk Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun.
  • Menjadi ahli mesyuarat tetap Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP), Jabatan Perdana Menteri untuk meluluskan penyewaan pejabat di premis milik persendirian yang akan disewakan dan diduduki oleh Kementerian atau Agensi Kerajaan.
  • Merundingkan nilai sewa, terma dan syarat penyewaan/ pajakan dengan pemilik harta.

Kes sewaan dan pajakan yang dikendalikan oleh JPPH termasuklah :

  • Penyewaan pejabat di premis milik persendirian oleh Jabatan Persekutuan. Ianya adalah mengikut peraturan dalam Surat Pekeliling Am Bilangan 3, Tahun 2011.
  • Penyewaan atau pajakan tanah Persekutuan (yang diperolehi melalui proses Pengambilan Tanah dan tidak digunakan/ belum dibangunkan). Ianya diuruskan di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2, Tahun 1987.
  • Penyewaan atau pajakan tanah kosong yang tidak digunakan milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Ianya diperuntukkan di bawah Seksyen 4, Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 dan Seksyen 223, Kanun Tanah Negara, 1965.
  • Penyewaan atau pajakan tanah, bangunan, peralatan dan lain-lain kepada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun.
Ubah Saiz Font
Contrast