Duti Harta Pusaka

Harta Pusaka dikenakan ke atas harta tanah yang dipusakai oleh seseorang. Pihak yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran, taksiran dan pungutan cukai ini ialah Pemungut Duti Harta Pusaka, manakala JPPH dipertanggungjawabkan untuk menilai harta tanah yang terlibat. Tarikh nilaian ialah tarikh kemat...
Baca Lagi
Ubah Saiz Font
Contrast