Duti Harta Pusaka

Harta Pusaka dikenakan ke atas harta tanah yang dipusakai oleh seseorang. Pihak yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran, taksiran dan pungutan cukai ini ialah Pemungut Duti Harta Pusaka, manakala JPPH dipertanggungjawabkan untuk menilai harta tanah yang terlibat. Tarikh nilaian ialah tarikh kemat...
Baca Lagi

Duti Setem

Taksiran dan Pungutan Duti Setem diperuntukkan di bawah undang-undang statut yang dikenali sebagai Akta Setem 1949. Duti Setem dikenakan ke atas surat cara dan bukan transaksi. Surat cara didefinisikan sebagai setiap dokumen bertulis dan pada amnya duti setem dikenakan ke atas surat cara jenis undan...
Baca Lagi
Ubah Saiz Font
Contrast